[email protected] 0 505 631 67 04
Pedagoji Akademia

OKUL TEMELLİ GOAK

Gelişim, sahip olduğumuz potansiyelimizi, yeteneklerimizi en son aşamasına ulaştırıncaya kadar sürekli olumlu değişimler gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Öğrencilerin fiziksel, duyuşsal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini etkileyen en önemli unsur onların bu yeteneklerinin gelişimlerine yönelik inançları ve algılarıdır.

Odaklanılması gereken en önemli şey öğrencilerin gelişimlerine yönelik inançlarıdır.

Akademik başarılarını artırmak için öğrenciler çoğu zaman destek sağlayacak ve yön belirlemeye yardımcı olabilecek bir kişisel gelişim planına ihtiyaç duyarlar.

Koçluk; öğrencinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dahilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, interaktif bir süreçtir. Akademik koçluk; öğrencilerin akademik ve gerçek yaşamda başarı koşullarını artırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan iş birliği ve destek amaçlı bir kişisel gelişim planıdır.

 

OKUL TEMELLİ GELİŞİM ODAKLI AKADEMİK KOÇLUK ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, aktif öğrenme alışkanlıkları edinmeleri ve ezberci eğitimden sıyrılarak akademik başarılarını artırmalarını sağlamak amaçlanır. Koçluk ile öğrenci, kendisini ve kendi öğrenme sürecini keşfeder. Bu keşif boyunca başarıya giden yolun ilk taşları öğrenci ve koçun işbirliği sayesinde döşenir.

 

Okul Temelli GO-AK İLE öğrencilere bireysel ve ekip çalışmalarında okul başarılarını artırma, sınav kaygılarını azaltma, okuldaki etkinliklerini artırma, aileleri ile olan iletişimlerini geliştirme, meslek yönelimlerini keşfetme, akademik başarılarını artırma ve zaman yönetimlerini geliştirmeleri gibi konularda gereksinim duydukları destek sağlanır.

 

Akademik koç, öğrencilere ne yapacaklarını söylemek yerine onların ne yapmaları gerektiğini bulmalarına yardımcı olur. Akademik koçlukta, öğrenci ve koçun birlikte çözüm üretmesi söz konusudur.

Akademik koç, öğrenciler için çalışma programı oluşturmakta, çalışma ortamını düzenlemekte, koçluk yaptığı öğrencinin sorunlarıyla ilgilenmektedir. Akademik koç şu alanlarda hizmet sunar;

·        Tutum

·        Motivasyon

·        Zaman yönetimi

·        Kaygı ve anksiyete, gerginlik

·        Konsantrasyon

·        Öğrenme Stratejileri

·        Test Stratejileri

·        Bir üst eğitim kurumlarına hazırlık

·        Etkili Okuma, Yazma, Problem Çözme

·        Sağlık ve Zindelik, Kişisel Sağlık Yönetimi

·        Öğrenme Güçlülükleri ve Öğrenme Stilleri

·        Akademik Planlama

·        Stres yönetimi

Kendini tanıma