[email protected] 0 505 631 67 04
Pedagoji Akademia

GO-AK-GELİŞİM ODAKLI AKADEMİK KOÇLUK

G-Gelişim, sahip olduğumuz potansiyelimizi, yeteneklerimizi en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli olumlu değişimler gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Öğrencilerin fiziksel, duyuşsal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini etkileyen en önemli unsur onların bu yeteneklerinin gelişimlerine yönelik inançları ve algılarıdır. Bu aynı zamanda onların öğrencilik sürecindeki başarılarını da etkileyen önemli bir değişkendir. Öğrencilerin akademik başarıyla ilgili yapılan uluslararası sınav sonuçlarında (PISA, TIMMS vb.) bunu göstermektedir. 

O-Odaklanılması gereken en önemli şey öğrencilerin gelişimlerine yönelik inançlarıdır. Öğrencilerin yeteneklerinin ve becerilerinin sıkı bir çalışma ile gelişebileceğini varsaymalarıdır. Bu yeteneklerin bazıları, zeka, dikkat, derslere, okula ve kendilerine yönelik tutumları, okuma, dinleme, yazma, akıl yürütme, problem çözmeleridir. 

A-Akademik süreç öğrenciler için önemlidir.  Öğrenciler akademik başarılarını artırmak için çoğu zaman desteğe ve yön belirlemeye gereksinim duyarlar. Öğrenciler sahip oldukları akademik başarı düzeyini arttırma amacıyla, onlara destek olabilecek bir kişisel gelişim planına ihtiyaç duyarlar. Bu kişisel gelişim planı, öğrencinin akademik süreci boyunca en önemli yardımcılarından biridir. 

K-Koçluk; öğrencinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dahilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, interaktif bir süreçtir. Akademik koçluğu; öğrencilerin akademik ve gerçek yaşamda başarı koşullarını arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan iş birliği ve destek amaçlı bir kişisel gelişim planıdır.  Akademik koçluk ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, aktif öğrenme alışkanlıkları edinmeleri ve ezberci eğitimden sıyrılarak akademik başarılarını artırmalarını sağlamak amaçlanır. Koçluk ile öğrenci, kendisini ve kendi öğrenme sürecini keşfeder. Bu keşif boyunca başarıya giden yolun ilk taşları öğrenci ve koçun işbirliği sayesinde döşenir. 

GO-AK-GELİŞİM ODAKLI AKADEMİK KOÇLUKPEDAGOJİ AKADEMİA olarak GO-AK İLE öğrencilere bireysel ve ekip çalışmalarında okul başarılarını artırma, sınav kaygılarını azaltma, okuldaki etkinliklerini artırma, aileleri ile olan iletişimlerini geliştirme, meslek yönelimlerini keşfetme, akademik başarılarını artırma ve zaman yönetimlerini geliştirmeleri gibi konularda gereksinim duydukları desteği sağlamaktayız. Her şeyin özü öğrencilerin değişime inanmalarıdır.

PEDAGOJİ AKADEMİA, öğrencilerin GO-AK ile gelişme ve değişme inanmaların sağlanmaya çalışılmaktadır. Koçluk hizmeti değişme inanan kişilere verilebilecek bir hizmettir ve GO-AK öğrenciye değişimin özündeki inancı aşılar.

Akademik koçluk ile, Öğrencilerin öğrenme stilleri, kariyer yönelimleri, güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına rehberlik eder. Akademik koç, öğrencilere ne yapacaklarını söylemek yerine onların ne yapmaları gerektiğini bulmalarına yardımcı olur.

Akademik koçlukta, öğrenci ve koçun birlikte çözüm üretmesi söz konusudur. Akademik koç, öğrenciler için çalışma programı oluşturmakta, çalışma ortamını düzenlemekte, koçluk yaptığı öğrencinin sorunlarıyla ilgilenmektedir.

Akademik koç şu alanlarda hizmet sunar;
 • Tutum 
 • Motivasyon 
 • Zaman yönetimi
 • Kaygı ve anksiyete gerginlik 
 • Konsantrasyon
 • Öğrenme Stratejileri 
 • Test Stratejileri 
 • Bir üst eğitim kurumlarına hazırlık
 • Etkili Okuma, Yazma, Problem Çözme 
 • Sağlık ve Zindelik, Kişisel Sağlık Yönetimi
 • Öğrenme Güçlülükler ve Öğrenme Stilleri
 • Akademik Planlama
 • Stres yönetimi
 • Kendini tanıma